Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 15

Mπάς κε με Πάτερ Ημών


Μπάκε ημών
Ρομέρο της ουρανοίς
Μπόβιο το ονομά σου
Δάρλα η βασιλεία σου
Και Άντρις τω κατσαπλια σου
Έμπεντε
ουρανω και επι της Πατρής
Σάλπι
ημών τον επι-Λεοντίου
Νίλσον
η Σέριτς σήμερων
Κώτσιο
ημίν Χάνς, Πάπ
ως και ημείς Βύντρα τοις Γκαλίνοβιτς ημών
και μη εις ενε-Τζίγγερ εις πειρασμόν
αλλα Παύλε Θεέ ημάς από του πονηρού.

ΑΜΗΝ !!!


Δεν υπάρχουν σχόλια: