Τετάρτη, Οκτωβρίου 25

Σχολή Kung - Fu-Jiv

Το Ότι πάρεις 100 άνοιξε τη σχολή Kung- Fu-Jiv και εκπαιδεύει κόσμο. Τα πρώτα δέιγματα είναι πολύ ενθαρρυντικά ( κοιτάξτε τον τρίτο μαθητή μας είναι και ο καλύτερος).

Οι εγγραφές ξεκίνησαν μην χάνεις χρόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: