Δευτέρα, Νοεμβρίου 6

Τον Μουνιόθατε ;

Ο Ιθπανικός αέρας ήρθε και μύριθε άνοικθη στην Πανάθα επιτέλους. Το πράσινο φύτρωθε, ξαναγεννιέται και κθεπετίεται πάλι, τα λουλουθάκια ανθίζουν, τα πουλάκια τιτιβίθουν και όλοι εμείθ είμαθτε περήφανοι και πάλι για τον Παναθηναϊκό που κτίθεται καθημερινά. Ένα μεγάλο μπράβο στον Victor Μουνίοθ. Οι κόκκινοι ένιωσαν τι σημαίνει Victor - Victor και θα το καταλάβουν καλύτερα και σθτην συνέχεια. Vamos Victor...

Ιθπανικό ξούκθιμο

Πράθινος Ιθπανικός Ταύρος


Τα γράφουν και μόνοι τουθ πόθο μαλάκεθ έιναι, οι Ευρωπέοι

Το Video από τη Θύρα 13

Δεν υπάρχουν σχόλια: