Πέμπτη, Μαρτίου 1

Βέρα στο Mακρύ


Χοντρά στο παιχνίδι των χορηγιών μπαίνει η Durex θέλοντας να προώθήσει το δαχτυλίδι της durex Play. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες έχει έρθει σε συμφωνία με το Mega Channel ώστε να είναι ο μεγάλος χορηγός της επιτυχημένης καθημερινής σειράς Βέρα στο δεξί.

Σύμφωνα με το χορηγικό πακέτο εκτός ότι θα προβάλλονται μόνο διαφημίσεις του δαχτυλιδιού durex Play κατά τη διάρκεια της σειράς, η σειρά θα μετανομαστεί και σε
Βέρα στο Μακρύ.
Γίίίίίίχάάάάά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: