Τρίτη, Σεπτεμβρίου 16

Παμ του Kill them ....

Γερά μωρή Πανάθα σήμερα, κάνε την Inter καφενείο και τους γαύρους να καταλάβουν για άλλη μια φόρα ποιά είναι η Ευρωπαϊκή ομάδα στην Ελλάδα.photos via MEN24
Reblog this post [with Zemanta]

Δεν υπάρχουν σχόλια: